Aeonic

Äger, utvecklar och förvaltar fastigheter.

Aeonic äger, utvecklar och förvaltar fastigheter med ett långsiktigt perspektiv. Entreprenörskap finns i vårt DNA och vi trivs bäst nära affären. Med engagemang och närvaro arbetar vi tillsammans med våra hyresgäster och partners. Vi drivs av övertygelsen att hållbarhet och lönsamhet inte bara går att kombinera, utan är själva förutsättningen för framgång. Företaget bildades med tanken att lämna positiva avtryck för kommande generationer. Något som genomsyrar hela vår verksamhet. De värden vi skapar ska vara bestående och komma flera till nytta.

LÅT OSS BYGGA TILLSAMMANS