Historia

Aeonic grundades 2020 av Peter Saxby och Robert Taflin, men resan började långt innan dess. Under många har Peter och Robert, var för sig, varit aktiva bolagsbyggare och investerare med en förkärlek till fastigheter. Båda har under längre tid haft en idé om att bygga ett hållbart fastighet- och utvecklingsbolag. Med Aeonic har det blivit verklighet. Som ett första steg har man slagit ihop sina fastighet- och utvecklingsverksamheter. Alla fastigheter och projekt som tidigare låg hos respektive ägare är nu en del av Aeonic. Här märks bland annat flera framgångsrika projekt på Gotland och Stockholms närområde.

Vårt sätt

Ensam är inte stark. Vi tror på partnerskap och trivs i sammanhang där vi får arbeta tillsammans med andra. Genom att vara öppna och transparanta mot våra partners driver vi våra projekt med långsiktig samhällsnytta och avkastning som mål. Oavsett om det rör sig om en kommun eller en andra investerare i ett joint venture.

Att sitta kring ett gemensamt bord har sin tid. Här skapar vi samsyn och fördelar ansvar. Men sedan tror vi på att få saker gjorda. Vi kavlar upp ärmarna och gör jobbet. Vi visar i handling att vi är redo att göra samma sak som vi kräver av vår omgivning.  

Hållbarhet

Aeonic byggs för att en dag lämnas över till kommande generationer. Det är därför bolaget finns. Självklart har det en återverkan på allt vi gör, såväl långsiktigt som i vår vardag. Våra projekt och vår verksamhet ska lämna positiva avtryck efter sig. Det gäller oavsett om vi talar om miljö, socialt eller finansiellt.

Mål och vision

  • 50% - Långsiktigt låg belåningsgrad ger styrka och hållbarhet
  • 2% - Kortsiktig räntetäckningsgrad
  • 3% - Långsiktig räntetäckningsgrad
  • Starkt kassaflöde ger stabilitet
  • Vinster återinvesteras
  • Hållbart och funktionellt - Så bygger vi våra bostäder och fastigheter.
  • Vi bidrar - till en positiv samhällsutveckling där vi verkar.

Grundarna

Peter Saxby - VD och delägare

Peter är entreprenören som efter examen från Handelshögskolan i Stockholm startat och drivit bolag inom media och fastighetsutveckling. Han ansvarade under 10 år för Skeppsholmen Sotheby's rådgivning inom transaktioner och utveckling av kommersiella fastigheter. Peter är delägare i bostadsutvecklingsprojekt på Lidingö och i Nacka, Upplands Väsby, Stockholm, Uppsala och på Värmdö.

Robert Taflin, delägare

Robert har varit verksam inom fastigheter och fastighets­mäkleri sedan 1990, då han bland annat varit med och byggde upp Notar. Robert har de senaste 10 åren även byggt upp bolag inom Clean tech, Life science och Medical device, bland annat Exeger AB, Atrogi AB och Sigrid Therapeutics AB. Idag har Robert ett flertal styrelseuppdrag. Bland annat är han styrelseordförande och delägare i Tilleikekoncernen, som innefattar Gotlandsbygg och Hemeshem.